ماشین حساب تقسیم میراث اسلامی


• این ماشین حساب تنها نوآوری در جهان برای حل انواع مسائل پیچیده میراث و بر اساس مذاهب فقهی و همچنین قوانین کشوری، با دقت 100% و به صورت کاملا رایگان می باشد

کد نویسی سایت توسط: اسامه حسن الجَزّار
ترجمه به زبان فارسی: محمد محمدی و مرسل کارگر


جهت اطلاع: انتخاب و پاسخ به تمام گزینه ها و سؤالات زیر ضروری نیست. تمام روابط خویشاوندی که شما انتخاب می کنید نسبت به میت است، مثلا [همسر] یعنی همسر میت، و [برادر] یعنی برادر میت.
زبان های دیگر:
تقسيم الورثتقسیم میراث کیلکولیٹرIslamic Inheritance CalculatorИслам мурас калькуляторуIslam Miras Hesaplayıcı
  جنسیت میت •
مثلا: برای یک سوم بنویسید 1/3 »»
آیا زن میت زنده است؟ •  
آیا مادر میت زنده است؟ •   آیا پدر میت زنده است؟
مادرِ مادر؟ •   پدر بزرگ (پدرِ پدر) •
    جد (پدرِ پدرِ پدر)  
مادرِ مادرِ مادر؟ •   مادرِ پدر؟ •
مادرِ پدرِ پدر؟ •   مادرِ مادرِ پدر؟ •
دختر؟ •   پسر؟ •
دخترِ پسر؟ •   پسرِ پسر؟ •
دخترِ پسرِ پسر؟ •   پسرِ پسرِ پسر؟ •
خواهرِ تَنی؟ •   برادرِ تَنی؟ •
خواهرِ پدری؟ •   برادرِ پدری؟ •
خواهرِ مادری؟ •   برادرِ مادری؟ •
پسرِ برادرِ پدری؟ •   پسرِ برادرِ تَنی؟ •
پسرِ پسرِ برادرِ پدری؟ •   پسرِ پسرِ برادرِ تَنی؟ •
عمویِ پدری؟ •   عمویِ تَنی؟ •
پسرِ عمویِ پدری؟ •   پسرِ عمویِ تَنی؟ •
پسرِ پسرِ عمویِ پدری؟ •   پسرِ پسرِ عمویِ تَنی؟ •
عمویِ پدریِ پدر (برادرِ پدریِ پدر بزرگ)؟ •   عمویِ پدر (برادرِ تَنی پدر بزرگ)؟ •
پسرِ عمویِ پدریِ پدر؟ •   پسرِ عمویِ تَنیِ پدر؟ •• مذهب فقهی جهت تقسیم میراث